W dniu 13 lutego 2018 r. Marcin Lewoszewski opublikował na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykuł z serii „Zdążyć przed RODO” zatytułowany „Jak zareagować na naruszenie ochrony danych osobowych”.

Tematem artykułu jest zmiana, którą wprowadzają przepisy RODO, polegająca na zobowiązaniu wszystkich rodzajów przedsiębiorców do zgłaszania powstałych naruszeń ochrony danych osobowych do organu nadzorczego. Wskazuje ponadto na celowość uprzedniego opracowania planu postępowania w celu ograniczenia ryzyka prawnego  po stronie administratora danych.

Artykuł dostępny jest pod wskazanym linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1103953,rodo-jak-sie-przygotowac-poradnik.html