W dniu 6 lutego 2018 roku mec. Anna Kobylańska opublikowała na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykuł serii „Zdążyć przed RODO” pod tytułem „Rejestrować czynności przetwarzania danych trzeba. Tylko jakie?” opisujący nowy obowiązek nakładany na przedsiębiorców jakim jest prowadzenie rejestru przetwarzania danych osobowych.

Materia artykułu koncentruje się na wskazaniu kto jest obowiązany przeprowadzić rejestr przetwarzania danych osobowych, na czym polega obowiązek prowadzenia takiego rejestru oraz czy prowadzenie rejestru zawsze jest obowiązkowe. Artykuł porusza również kwestie stanowiące o niejednoznaczności, a przy tym złożoności regulacji rejestrów przetwarzania danych osobowych.

Artykuł dostępny jest pod wskazanym linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1102435,rodo-jakie-czynnosci-przetwarzania-danych-osobowych-trzeba-rejestrowac.html