W dniu 16 marca 2018 r. Anna Kobylańska opublikowała na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykuł z serii „Zdążyć przed RODO” zatytułowany „RODO to nie tylko dokumenty, ale i wyzwania organizacyjne”.

W artykule dokonane zostało zwięzłe omówienie wymogów nałożonych przez RODO na administratorów danych w zakresie prowadzenia przez nich dokumentacji, porównując je z obowiązkami wynikającymi z dotychczas obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych. Artykuł zwraca uwagę ponadto na konieczność dokonania przez przedsiębiorców zmian o charakterze organizacyjnym, wskazując na konkretne obszary działalności firmy wymagające weryfikacji pod kątem zgodności z wymogami RODO.

Artykuł dostępny jest pod wskazanym linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1110331,jak-przygotowac-sie-do-rodo.html