W dniu 30 stycznia 2018 r. Marcin Lewoszewski opublikował na łamach Dziennika Gazety Prawnej artykuł z serii „Zdążyć przed RODO” zatytułowany „Wdrożenie czas zacząć. Jak podjąć przygotowania do stosowania RODO”.

Artykuł omawia możliwe modele wdrażania RODO w zależności od stopnia zaangażowania w ten proces wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych. Wskazuje również na rolę, jaką pełnią w tym procesie osoby zarządzające oraz centrala (w przypadku korporacji międzynarodowych). Z artykułu wynika, iż wdrożenie europejskiej regulacji powinno być poprzedzone przeglądem wszystkich procesów biznesowych zachodzących w danym przedsiębiorstwie, w ramach których przetwarzane są dane osobowe, a następnie analizą zgodności tych procesów z wymogami RODO.

Artykuł dostępny jest pod wskazanym linkiem: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1100767,rodo-co-trzeba-zmienic.html