W dniu 21 listopada 2017 r. Anna Kobylańska opublikowała na łamach IAPP Privacy Bar Section artykuł na temat projektu przepisów ustawy wprowadzającej RODO do polskiego porządku prawnego w zakresie zmian do kodeksu pracy.

Artykuł omawia kluczowe zmiany do kodeksu pracy w związku z RODO, w tym zakres danych, które będą mogły być przetwarzane przez pracodawców po dniu 25 maja 2018 r., kwestię zgody pracownika na przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO i kodeksu pracy, jak też zasady przetwarzania danych w sektorze finansowym.

Artykuł dostępny jest tutaj: https://iapp.org/news/a/polands-draft-law-on-processing-employee-data-under-the-gdpr/