W dniu 15 listopada 2017 r. Marcin Lewoszewski opublikował na łamach IAPP Privacy Bar Section artykuł na temat projektu ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwie, która ma implementować do polskiego porządku prawnego dyrektywę NIS.

Artykuł omawia kluczowe założenia ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwie, w tym kategorie podmiotów, które mogą być uznane za operatorów usług kluczowych i dostawców usług kluczowych, jak też obowiązki spoczywające na tych podmiotach.

Artykuł dostępny jest tutaj: https://iapp.org/news/a/polands-draft-cybersecurity-law-offers-opening-for-cybersecurity-service-providers/