2017


Poland's draft GDPR implementation law

Brief analysis of changes to the Polish law in relations to GDPR implementation
(IAPP Privacy Tracker, www.iapp.org, autor: Marcin Lewoszewski)


Poland: Geolocation report shows GIODO “quite lenient on location data processing”

Marcin Lewoszewski udzielił obszernej wypowiedzi dla DataGuidance w sprawie raportu GIODO o zasadach przetwarzania danych osobowych przy okazji geolokalizacji.
(https://www.dataguidance.com/poland-giodo-geolocation-report/)


Bezpieczeństwo danych osobowych w sektorze finansowym

Artykuł omawiający najważniejsze wymogi bezpieczeństwa w sektorze finansowym wynikające z RODO / GDPR.

(ABI Expert, Anna Kobylańska, Łukasz Ślęzak)


2016


Ochrona danych w fazie projektowania – Privacy by Design

Artykuł próbujący odpowiedzieć na pytanie jak przeprowadzić proces Privacy by Design na gruncie RODO / GDPR.

(ABI Expert, współautorzy: Anna Kobylańska, Łukasz Ślęzak)


Dwie wizytówki w jednym wizytowniku mogą być prawnie ryzykowne

Artykuł na temat zmian do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i wpływie tych zmian na przetwarzanie danych osobowych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG.

(Rzeczpospolita, współautorzy: Anna Kobylańska, Paweł Bukiel)


Ochrona danych osobowych w nowym unijnym rozporządzeniu

Omówienie najważniejszych zmian w przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych (RODO).

(Rzeczpospolita, współautorzy: Marcin Lewoszewski, Tomasz Koryzma)


Unia zamiesza w ochronie danych osobowych, czas się przygotować

Opisaliśmy wspólnie kilka ciekawych zmian wynikających z rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO / GDPR).

(Dziennik Gazeta Prawna, współautorzy: Marcin Lewoszewski, Adriana Zdanowicz)


Gromadzenie danych o klientach – surowe prawo i nowe wyzwania

Artykuł wskazujący na najważniejsze wymagania stawiane przez RODO / GDPR.

(Harvard Business Review Polska, autor: Marcin Lewoszewski)


Nowe zasady przekazywania danych osobowych do firm w USA

Artykuł omawiający zasady transferu danych osobowych do USA w związku z Privacy Shield.

(Rzeczpospolita, autor: Anna Kobylańska)


2015


Prawo unijne będzie surowsze i bardziej precyzyjne

Artykuł opisujący nadchodzące zmiany w zakresie RODO / GDPR.

(Harvard Business Review Polska, autor: Marcin Lewoszewski)


2014


Poland‘s Proposed Data Protection Law Would Bring New Requirements for DPOs

Artykuł opisujący zmiany do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wyznaczania i obowiązków administratorów bezpieczeństwa informacji.

(IAPP Privacy Tracker, www.iapp.org, autor: Marcin Lewoszewski)


Draft Law on Video Surveillance Published by Ministry of Economy

Artykuł opisujący planowane zmiany do ustawy o wideonadzorze i kwestii ochrony danych osobowych (CCTV).

(Bloomberg BNA – World Data Protection Report, www.bna.com, autor: Marcin Lewoszewski)


2013


Poland Proposes New Law Governing Medical Documentation in Electronic Form

Artykuł opisujący planowane zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej.

(IAPP, www.iapp.org, autor: Marcin Lewoszewski)


Disclosing Personal Data of an Internet Protocol Address Holder under Polish Law: New Approach of the Supreme Administrative Court

Artykuł opisujący polskie orzecznictwo obejmujące udostępnienia danych osobowych w zakresie adresu IP.

(Bloomberg BNA, World Data Protection Report, współautorzy: Marcin Lewoszewski, Filip Grycewicz)


Prywatność lekarzy może być zagrożona

Artykuł omawiający przetwarzanie danych osobowych lekarzy w związku z kodeksem przejrzystości w sektorze farmaceutycznym.

(Rzeczpospolita, autor: Marcin Lewoszewski)


Bezpieczna przystań

Artykuł opisujący zasady transferu w związku z Safe Harbor oraz Edwardem Snowdenem

(Rzeczpospolita, autor: Marcin Lewoszewski)


Poland’s New Rules on Notification of a Data Breach

Artykuł omawiający zasady zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa na gruncie prawa telekomunikacyjnego.  

(IAPP, www.iapp.org, autor: Marcin Lewoszewski)


2012


The Five Most Common Mistakes Foreign Companies Make When Processing Personal Data In Poland

Artykuł wskazujący na pięć najczęściej popełnianych błędów przy przetwarzaniu danych osobowych na gruncie prawa polskiego.

(Bloomberg BNA, World Data Protection Report, autor: Marcin Lewoszewski)


Poland: Requirements On Data Controller Would Be Eased Under Proposed Changes

Omówienie proponowanych zmian do ustawy o ochronie danych osobowych.

(Bloomberg BNA, World Data Protection Report, autor: Marcin Lewoszewski)


2011


Świadomość ryzyka pomaga zabezpieczyć dane osobowe

Wywiad z Marcinem Lewoszewskim – omówienie kwestii bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie prawa polskiego.

(Rzeczpospolita – Prawo i Praktyka)


Poland’s Current Legislation Governing Cookies

Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych zbieranych za pomocą plików cookies na gruncie prawa polskiego.

(BNA International Inc., www.bna.com, współautorzy: Ania Kobylańska, Marcin Lewoszewski)


Zasadzki kontraktów na systemy przetwarzające dane osobowe

Omówienie najważniejszych problemów w umowie o stworzenie systemu IT, który służy do przetwarzania danych osobowych.

(Puls Biznesu, autor: Marcin Lewoszewski)


Practical Aspects Of Data Controllers’ Requirements To Submit Notifications To The Polish Data Protection Authority

Artykuł omawiający zasady notyfikacji przetwarzania danych osobowych do GIODO.

(BNA International Inc., www.bna.com, współautorzy: Anna Kobylańska, Marcin Lewoszewski)


Practical Considerations In Processing Personal Data In Multinational Groups Of Companies Under Polish Law

Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych w grupach kapitałowych.

(BNA International Inc., www.bna.com, współautorzy: Anna Kobylańska, Marcin Lewoszewski)


Changes to Polish Data Protection Law

Omówienie proponowanych zmian do ustawy o ochronie danych osobowych.

(Privacy & Security Law Report by The Bureau of National Affairs, Inc., współautorzy: Anna Kobylańska, Marcin Lewoszewski)


No end in sight

Omówienie proponowanych zmian do ustawy o ochronie danych osobowych.

(American Investor by American Chamber of Commerce in Poland, autor: Marcin Lewoszewski)


2010


Poland: Changes to Polish Telecommunications Act

Omówienie zmian do prawa telekomunikacyjnego.

(Mondaq.com, autor: Marcin Lewoszewski)

Nasz cel.


Wyspecjalizowana kancelaria, której celem jest zapewnienie wsparcia naszym klientom w ochronie ich dóbr niematerialnych oraz rozwijaniu biznesu opartego na nowych technologiach i danych.

Nasza misja.


Zapewnianie pełnego, specjalistycznego wsparcia w kluczowych problemach naszych klientów – jesteśmy nieustannie blisko nich, dostarczając najbardziej precyzyjnych, jasnych i nastawionych na realizowanie ich planów biznesowych porad prawnych.

Kancelaria Prawnicza.


Kontakt