Ochrona danych osobowych

Od wielu lat doradzamy klientom w kluczowych projektach związanych z ochroną danych osobowych. Doświadczenie, którym dzielimy się z klientami, obejmuje przygotowanie firm do wdrożenia wymagań prawnych w zakresie ochrony danych osobowych, wsparcie w zapewnieniu zgodności z wymaganiami prawa w procesie korzystania z nowych technologii, oraz reprezentowanie klientów w  postępowaniach przed organem nadzoru.

Pomagamy klientom na każdym etapie zbierania i wykorzystywania danych osobowych do celów nie tylko ściśle biznesowych, ale też w związku z zatrudnianiem pracowników. Posiadamy szerokie doświadczenie we wdrażaniu w działalności przedsiębiorstw unijnego rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO, General Data Protection Regulation).

Jesteśmy regularnie zapraszani do wygłaszania wykładów i prowadzenia szkoleń z obszaru ochrony danych osobowych przez renomowane uczelnie wyższe i wyselekcjonowanych organizatorów konferencji biznesowych, jak też wiodące firmy szkoleniowe.

Od lat jesteśmy członkami International Association of Privacy Professionals, organizacji działającej globalnie i zrzeszającej prawników wyspecjalizowanych w ochroni danych osobowych. Marcin Lewoszewski został wybrany przez IAPP jako pierwszy w historii Polak, któremu powierzono funkcję Chair’a – IAPP KnowledgeNET w Polsce, powierzając mu szerzenie wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych i budowanie społeczności profesjonalistów zajmujących się tym zagadnieniem.

Wybrane, indywidualne doświadczenie wspólników kancelarii

udział w inwentaryzacji danych osobowych przetwarzanych przez administratorów (ang. data mapping)

prowadzenie analizy luk pod kątem zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO (ang. gap analysis)

przygotowanie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

przygotowanie klauzul zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisów RODO

opracowywanie klauzul informacyjnych zgodnych z wymaganiami RODO

analiza prawnych aspektów usuwania danych, przenoszenia danych (data portability) i stwierdzania naruszenia danych na podstawie RODO

przygotowanie klauzul umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych na podstawie wymagań art. 28 RODO

prowadzenie analiz w celu oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych (Privacy Impact Assessment)

udział w kompleksowych projektach wdrożeniowych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

udział w procesie przygotowania kodeksów dobrych praktyk w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych

prowadzenie badań prawnych stanu ochrony danych osobowych w spółkach

doradztwo prawne w zakresie zapewnienia podstawy prawnej transferowania danych osobowych do państw trzecich, w tym przygotowanie z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych, wiążących reguł korporacyjnych i zgody organu nadzorczego

reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed organem nadzorczym w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, w tym w postępowaniach kontrolnych (inspekcjach)

analiza możliwości wykorzystania danych osobowych dla celów prowadzenia e-marketingu, w tym targetowania behawioralnego

udział w projektach mających na celu zapewnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych do działań marketingowych z wykorzystaniem technologii beacon’ów

przygotowanie dokumentów upoważnień i poleceń przetwarzania danych osobowych

prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych


Ochrona własności intelektualnej

Posiadamy szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym dotyczącym ochrony praw autorskich, baz danych, znaków towarowych oraz know-how.

Pomagamy klientom zabezpieczyć ich prawa zarówno na etapie tworzenia własności intelektualnej (w tym w relacji pracodawca – pracownik, zleceniodawca – wykonawca), jaki i w trakcie przekształceń i zmian korporacyjnych (np. przy zbyciu części lub całości przedsiębiorstwa).
Oferujemy wsparcie w procesie ustalania, do kogo należą prawa własności intelektualnej, w procesie przenoszenia tych praw, a także w postępowaniach związanych z ochroną przed ich naruszeniem.

Wybrane, indywidualne doświadczenie wspólników kancelarii

doradztwo możliwości wykorzystania utworu do stworzenia filmu fabularnego pod kątem zmienianych na przestrzeni lat o wygaśnięciu praw autorskich

prowadzenie postępowań arbitrażowych i sądowych mających na celu odzyskanie domen internetowych

przygotowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe lub umów licencyjnych na korzystanie z utworów architektonicznych i projektów technicznych

negocjowanie umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów tworzonych przez scenarzystów i twórców koncepcji wyposażenia wnętrz

doradztwo prawne w zakresie praw ghost-writerów w odniesieniu do ich roszczeń do książek biograficznych

przygotowanie i negocjowanie umów przenoszących prawa do utworów tworzonych przez agencje reklamowe (filmy, reklamy)

wsparcie prawne w projektach wdrożenia systemów informatycznych (w tym SaaS, PaaS)

analizy prawne mające na celu ustalenie uprawnionego do programów komputerowych

wsparcie prawne w zakresie wykorzystania awatarów celebrytów w grach komputerowych

analizy prawne stanu praw własności intelektualnej wytworzonej w początkowej działalności startupów (uprawnienie do korzystania z wynalazków, wzorów przemysłowych, know-how, praw autorskich)

doradztwo prawne w zakresie towarów podrabianych i tzw. look-alike, w tym zabezpieczenie dowodów i prowadzenie spraw sądowych

wsparcie w procesie przekształcania firm (połączenia, wydzielenie) mające na celu zapewnienie możliwości kontynuacji korzystania z własności intelektualnej

przygotowanie umów licencyjnych lub przenoszących prawa do baz danych


Handel elektroniczny

Pomagamy klientom prowadzić biznes w Internecie i biznes oparty o nowe technologie. Zdobywaliśmy doświadczenie pracując dla globalnych marek, ale też dla polskich startupów, które wkrótce osiągnęły pozycję liderów na swoim rynku.

Nasze doradztwo obejmuje aspekty regulacyjne świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym tworzenie regulaminów świadczenia usług, jak też aspekty związane z zarządzaniem dobrami niematerialnymi wykorzystywanymi dla świadczenia takich usług – przygotowujemy i opiniujemy umowy zawierane z dostawcami treści. Reprezentujemy klientów w negocjacjach umów związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem biznesu online.

Mamy szerokie doświadczenie regulacyjne związane z handlem elektronicznym – w tym związane z ochroną danych osobowych oraz zapewnieniem zgodności z prawem konsumenckim. Doradzamy w zakresie regulacyjnym na gruncie prawa telekomunikacyjnego.

Wybrane, indywidualne doświadczenie wspólników kancelarii

przygotowanie i negocjowanie umów przenoszących prawa do zawartości stron internetowych

doradztwo w zakresie możliwości wykorzystania w serwisach internetowych zdjęć udostępnianych przez internetowe banki zdjęć

przygotowanie spółek do zbycia (przeniesienia) serwisu internetowego

przygotowanie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną

przygotowanie polityk prywatności, w tym polityki korzystania z plików cookie

wsparcie prawne w zapewnieniu podstawy prawnej do korzystania z informacji zawartych w plikach cookie dla celów oferowania reklamy behawioralnej

doradztwo prawne w zakresie wykorzystania danych z publicznie dostępnych rejestrów, w tym z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

doradztwo w zakresie obowiązków rejestracji kart SIM na gruncie ustawy o zwalczaniu terroryzmu

doradztwo w zakresie VoIP (Voice-over-IP) na gruncie prawa telekomunikacyjnego

doradztwo w zakresie regulacyjnych aspektów tworzenia centrum danych (data center) w Polsce

doradztwo w zakresie stosowania narzędzi informatycznych do zabezpieczenia zasobów informacyjnych spółki, w tym w aspekcie potencjalnego naruszenia prywatności pracowników

doradztwo w związku z wnioskami organów ścigania o udostępnienie adresów IP kierowanymi do serwisów internetowych

doradztwo w zakresie oferowania usług opartych o cloud-computing


Ochrona domen internetowych

Pomagamy klientom w ochronie ich praw w związku z wykorzystaniem ich znaków towarowych lub nazw firm w nazwach domen internetowych przez cybersquatter’ów, typosquatter’ów czy cyberwildcatter’ów. Prowadzimy postępowania przed sądami arbitrażowymi specjalizującymi się w sprawach ochrony domen internetowych, w tym także w sądach międzynarodowych. Przygotowujemy umowy przenoszące „prawa” do nazw domen internetowych lub mające za przedmiot udzielenie licencji na korzystanie z nich.

Wspieramy także klientów w ochronie ich własności intelektualnej użytej w metatagach, indeksach stron internetowych, linkach i słowach-kluczach w związku z pozycjonowaniem stron internetowych.

Wybrane, indywidualne doświadczenie wspólników kancelarii

prowadzenie postępowań arbitrażowych i sądowych mających na celu uzyskanie prawa do korzystania z domen internetowych wykorzystywanych przez cybersquatterów, między innymi w zakresie odzyskiwania domen .PL oraz odzyskiwania domen .EU

prowadzenie negocjacji mających na celu utrzymanie praw do korzystania z nazw domen internetowych w przypadku podobieństwa nazw spółek

przygotowywanie umów przenoszących prawa związane z korzystaniem z nazw domen internetowych, usług hostingu i uprawnień do administrowania stroną

analizy prawne w celu ustalenia naruszenia praw własności intelektualnej w nazwach domen internetowych, metatagach, „niewidzialnych” słowach-kluczach

analizy prawne możliwości rejestracji określonych nazw domen internetowych bez naruszenia praw osób trzecich


Jesteśmy fanami gier wideo i elektronicznej rywalizacji i zależy nam na tym, żeby się rozwijały. Z tego powodu stworzyliśmy LegalPlay, markę poświęconą wspieraniu twórców i wydawców gier wideo oraz specjalistów z branży e-sportowej  w zakresie doradztwa prawnego i wsparcia biznesowego ich działalności w Polsce.

Naszym celem jest dostarczanie skutecznych i bezpiecznych rozwiązań prawnych dla firm zajmujących się grami wideo, zarządzanie ryzykami lub ich eliminowaniem, rozwiązywanie sporów, optymalizacja ich działalności, dzięki którym mogą skoncentrować się na rozwijaniu swoich produktów i usług.

Współpracujemy z największymi, międzynarodowymi organizacjami, jak i lokalnymi studiami gier niezależnych, wszędzie tam, gdzie powstają ekscytujące projekty i gdzie jest pasja, aby stworzyć coś wspaniałego.

Mówimy językiem naszych klientów i rozumiemy ich cele, obawy i oczekiwania. Naszą ambicją jest bycie zaufanym partnerem i doradcą, zawsze obecnym, gdy jest potrzeba, dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Uczymy się od naszych klientów, a oni korzystają z naszej wiedzy i doświadczenia. Wiemy, że dobra współpraca czyni dobrą grę, i jesteśmy tu po to, aby by ją dostarczyć.

Dzięki posiadanej przez nas, praktycznej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej, nowych technologii, prywatności i prawa umów możemy Cię wesprzeć w:

umowach, w szczególności o stworzenie (development) gry wideo, wydawniczych, sponsoringowych, barterowych, licencyjnych (w tym EULA), marketingowych / reklamowych

kwestiach zgodności (compliance), w szczególności dotyczących hazardu, ochrony prywatności i danych osobowych (GDPR), praw konsumentów, nieuczciwej konkurencji

kwestiach własności intelektualnej, w tym ochronie praw autorskich, znaków towarowych i know-how

rozstrzyganiu sporów, w tym w mediacjach i prowadzeniu negocjacji

zadania specyficznych dla e-sportu, w tym umowach drużyna-zawodnik lub drużyna-trener, umowach sponsoringowych / reklamowych, kwestiach związanych z organizowaniem / uczestnictwem w turniejach, transmisją meczów w telewizji / online itp.

Możesz polegać na naszym zespole wykwalifikowanych prawników w zakresie:

sporządzania umów, w tym formularzowych umów konsumenckich, warunków świadczenia usług, wewnętrznych i zewnętrznych regulaminów i polityk (w tym polityk prywatności);

negocjowania umów lub roszczeń spornych

reprezentowania Cię przed sądami i władzami publicznymi (w tym polskim organem ochrony danych)

doradztwa w sprawach dotyczących prawa własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, nowych technologii, zgodności (compliance) lub kwestii biznesowych, związanych z Twoją działalnością w Polsce


Prawo nowych technologii

Pomagamy klientom w ustaleniu uprawnień do korzystania z nowych technologii, uzyskaniu praw do niezakłóconego korzystania z nich, a także w ochronie przed roszczeniami mogącymi powstać na skutek korzystania z nowych technologii.

Przygotowujemy umowy związane z nabyciem praw własności przemysłowej lub przeniesieniem know-how z twórcy na firmę rozwijającą nowe technologie.

Wspieramy klientów w pozyskaniu podstawy prawnej do nowych form przetwarzania danych osobowych, np. biometrycznych z wykorzystaniem nowych technologii.

Wybrane, indywidualne doświadczenie wspólników kancelarii

wsparcie prawne w ocenie potencjału komercjalizacyjnego nowych technologii (ocena możliwości zbycia i prawidłowości nabycia praw do korzystania z nowych technologii)

analiza prawna uprawnionych do zgłoszenia wynalazku do opatentowania w odniesieniu do technologii wytwarzanych w konsorcjach finansowanych z pieniędzy publicznych, w tym z dofinansowaniem z funduszy unijnych

badanie prawne rodzaju praw własności intelektualnej, które powstają w odniesieniu do tworzonych nowych technologii

przygotowanie umów mających na celu zapewnienie prawa do korzystania z know-how niezbędnego do komercyjnego wykorzystania nowych technologii

analizy możliwości wykorzystania danych osobowych dla celów targetowania behawioralnego

udział w projektach mających na celu zapewnienie podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem technologii beacon’ów

Nasz cel.


Wyspecjalizowana kancelaria, której celem jest zapewnienie wsparcia naszym klientom w ochronie ich dóbr niematerialnych oraz rozwijaniu biznesu opartego na nowych technologiach i danych.

Nasza misja.


Zapewnianie pełnego, specjalistycznego wsparcia w kluczowych problemach naszych klientów – jesteśmy nieustannie blisko nich, dostarczając najbardziej precyzyjnych, jasnych i nastawionych na realizowanie ich planów biznesowych porad prawnych.

Kancelaria Prawnicza.


Kontakt