Anna Kobylańska


Adwokat, Partner

Anna Kobylańska jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przed założeniem własnej kancelarii, przez kilkanaście lat prowadziła praktyki Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Nowych Technologii i Danych Osobowych w międzynarodowych firmach prawniczych.

Anna specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa mediów i reklamy, prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących ochrony domen internetowych, wykorzystania nowych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (Internet Rzeczy, analizy Big Data, targetowanie behawioralne) i wdrożeń systemów informatycznych. Uczestniczyła także w projektach oceny potencjału startupów technologicznych w kontekście wytwarzanej przez nie własności intelektualnej. W zakresie wdrożenia wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pracowała dla klientów z sektora finansowego, branży medialnej, samochodowej, handlu detalicznego (retail) oraz doradztwa biznesowego.

Jest autorką jednej z pierwszych publikacji książkowych w Polsce na temat „Ochrona znaków towarowych w Internecie” oraz współautorem książek „Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców” oraz „Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersqautting. A European Perspective”. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Od kilku lat uczestniczy w pracach komitetów INTA (International Trademark Association, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu ochrony znaków towarowych), w tym w kadencji 2016 – 2017 – w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych. Jest członkiem International Association of Privacy Professionals.

Prowadzona przez Annę praktyka prawa ochrony danych osobowych została wyróżniona w 2017 roku w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityka Insight. Rokrocznie od 2012 roku Anna jest też wyróżniana w rankingach Chambers and Partners Europe w kategorii TMT – ochrona danych osobowych.

e. Anna.Kobylanska@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Marcin Lewoszewski


Radca Prawny, Partner

Marcin Lewoszewski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem do kancelarii, przez ponad siedem lat współpracował w ramach zespołu TMT z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawniczych z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, przez dwa lata, pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną baz danych, grami hazardowymi, wdrożeniami systemów IT i prawem telekomunikacyjnym. Doradzał klientom przy lokalizowaniu centrów przetwarzania danych w Polsce, jak też uczestniczył w tworzeniu jednej z największych platform handlu online w segmencie b2b na polskim rynku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących dostosowania działalności gospodarczej do wymogów ustawy o ochronie  ochrony danych osobowych. Wielokrotnie reprezentował klientów w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym w przedmiocie akceptowania wiążących reguł korporacyjnych przez organ nadzorczy, oraz w związku z inspekcją GIODO. Jego doświadczenie obejmuje negocjowanie umów licencyjnych umożliwiających korzystanie z baz danych, jak też doradzanie klientom w prawnych aspektach pozyskiwania danych z publicznie dostępnych rejestrów. Swoje profesjonalne zainteresowania skupia na wybranych sektorach gospodarki, przede wszystkim farmaceutycznym, handlu on-line, nowych technologii i mediów.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce ochrony danych osobowych – publikował między innymi w polskiej edycji Harvard Business Review, w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, oraz z granicą – w BNA Bloomberg, PrivacyTracker czy DataGuidance. Razem z Anną Kobylańską, jest współautorem rozdziału w książce poświęconej polskim regulacjom ochrony danych osobowych „The Law Reviews: the Privacy, Data Protection and Cybersecurity”. Był wielokrotnie cytowany przez profesjonalną prasę w Polsce i za granicą, w tym przez opiniotwórczy Politico.

W 2016 r. został wyselekcjonowany przez International Association of Privacy Professionals, globalnie działającej organizacji skupiającej profesjonalistów zajmujących się ochroną danych osobowych, jako co-chair IAPP KnowledgeNET Poland. Dziennik Gazeta Prawna wskazał go jako jednego z 30 najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 30 rokiem życia.

e. Marcin.Lewoszewski@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Krzysztof Muciak


Adwokat

Krzysztof Muciak jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Przed dołączeniem do kancelarii Kobylańska & Lewoszewski współpracował z polskimi i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów z zakresu Zarządzania Cyberbezpieczeństwem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Krzysztof specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu ochrony danych osobowych i cyberbezpieczeństwa. Posiada również doświadczenie obejmujące obsługę bieżącą podmiotów gospodarczych, w tym w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i regulacji dotyczących praw konsumenta.

Krzysztof posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów spółek i organizacji pozarządowych pod kątem zgodności ich działalności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz we wdrażaniu wymogów wynikających z unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Prowadził kompleksowe projekty wdrożeniowe, w szczególności przygotowując wymaganą dokumentację wewnętrzną i zewnętrzną, negocjując umowy powierzenia przetwarzania lub przekazania danych osobowych do państw trzecich i prowadząc dedykowane szkolenia dla personelu i kadry zarządzającej klientów. Wspierał w tym zakresie klientów biznesowych między innymi z sektora transportowego, IT, szkoleniowego, consultingu, sprzedaży detalicznej i produkcji. Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu ochrony informacji, w tym regulacji RODO, ePrivacy i przetwarzania danych zawartych w plikach cookies.

e. Krzysztof.Muciak@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Aneta Miśkowiec


Prawnik

Aneta Miśkowiec – jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do Kancelarii Kobylańska & Lewoszewski pracowała w międzynarodowej kancelarii prawniczej.

Aneta wspiera zespół Kancelarii w praktyce ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej. W ramach wdrożenia obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Aneta wspomagała klientów z sektora bankowego, farmaceutycznego i medialnego.

Jest autorką artykułów z zakresu ochrony danych osobowych publikowanych w Dzienniku Gazecie Prawnej, Miesięczniku Ubezpieczeniowym oraz współautorką notek publikowanych przez Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Aneta obroniła pracę magisterską z tematyki ochrony danych osobowych pod tytułem „Ocena skutków dla ochrony danych” oraz zajęła II miejsce w VII edycji konkursu na esej dla studentów, organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

e. Aneta.Miskowiec@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Maja Karczewska


Prawnik

Maja Karczewska – jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Główne obszary jej zainteresowań obejmują prawo mediów i reklamy oraz prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zajmuje się ponadto obsługą prawną w zakresie ochrony danych osobowych.

Jest absolwentką studiów na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła z wyróżnieniem (temat pracy magisterskiej: „Granice swobody wypowiedzi artystycznej”). Była także kursantką Centrum Prawa Amerykańskiego stanowiącego wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Levin College of Law (University of Florida), jak również szkoły własności intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków Intellectual Property Law Summer School 2017).

Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim (C1).

e. Maja.Karczewska@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Nasz cel.


Wyspecjalizowana kancelaria, której celem jest zapewnienie wsparcia naszym klientom w ochronie ich dóbr niematerialnych oraz rozwijaniu biznesu opartego na nowych technologiach i danych.

Nasza misja.


Zapewnianie pełnego, specjalistycznego wsparcia w kluczowych problemach naszych klientów – jesteśmy nieustannie blisko nich, dostarczając najbardziej precyzyjnych, jasnych i nastawionych na realizowanie ich planów biznesowych porad prawnych.

Kancelaria Prawnicza.


Kontakt