Anna Kobylańska


Adwokat, Partner

Anna Kobylańska jest adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Przed założeniem własnej kancelarii, przez kilkanaście lat prowadziła praktyki Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Nowych Technologii i Danych Osobowych w międzynarodowych firmach prawniczych.

Anna specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, prawa mediów i reklamy, prawa nowych technologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących ochrony domen internetowych, wykorzystania nowych technologii do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych (Internet Rzeczy, analizy Big Data, targetowanie behawioralne) i wdrożeń systemów informatycznych. Uczestniczyła także w projektach oceny potencjału startupów technologicznych w kontekście wytwarzanej przez nie własności intelektualnej. W zakresie wdrożenia wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) pracowała dla klientów z sektora finansowego, branży medialnej, samochodowej, handlu detalicznego (retail) oraz doradztwa biznesowego.

Jest autorką jednej z pierwszych publikacji książkowych w Polsce na temat „Ochrona znaków towarowych w Internecie” oraz współautorem książek „Ochrona danych osobowych w praktyce przedsiębiorców” oraz „Protection of Trade Marks: Online Use and Anticybersqautting. A European Perspective”. Jest wykładowcą w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Od kilku lat uczestniczy w pracach komitetów INTA (International Trademark Association, międzynarodowego stowarzyszenia skupiającego specjalistów z zakresu ochrony znaków towarowych), w tym w kadencji 2016 – 2017 – w Komitecie ds. Ochrony Danych Osobowych. Jest członkiem International Association of Privacy Professionals.

Prowadzona przez Annę praktyka prawa ochrony danych osobowych została wyróżniona w 2017 roku w rankingu kancelarii regulacyjnych Polityka Insight. Rokrocznie od 2012 roku Anna jest też wyróżniana w rankingach Chambers and Partners Europe w kategorii TMT – ochrona danych osobowych.

e. Anna.Kobylanska@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Marcin Lewoszewski


Radca Prawny, Partner

Marcin Lewoszewski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Przed dołączeniem do kancelarii, przez ponad siedem lat współpracował w ramach zespołu TMT z jedną z wiodących międzynarodowych kancelarii prawniczych z siedzibą w Warszawie. Wcześniej, przez dwa lata, pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych i prawa nowych technologii, w tym w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, ochroną baz danych, grami hazardowymi, wdrożeniami systemów IT i prawem telekomunikacyjnym. Doradzał klientom przy lokalizowaniu centrów przetwarzania danych w Polsce, jak też uczestniczył w tworzeniu jednej z największych platform handlu online w segmencie b2b na polskim rynku. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów dotyczących dostosowania działalności gospodarczej do wymogów ustawy o ochronie  ochrony danych osobowych. Wielokrotnie reprezentował klientów w postępowaniach prowadzonych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w tym w przedmiocie akceptowania wiążących reguł korporacyjnych przez organ nadzorczy, oraz w związku z inspekcją GIODO. Jego doświadczenie obejmuje negocjowanie umów licencyjnych umożliwiających korzystanie z baz danych, jak też doradzanie klientom w prawnych aspektach pozyskiwania danych z publicznie dostępnych rejestrów. Swoje profesjonalne zainteresowania skupia na wybranych sektorach gospodarki, przede wszystkim farmaceutycznym, handlu on-line, nowych technologii i mediów.

Jest autorem kilkudziesięciu artykułów poświęconych tematyce ochrony danych osobowych – publikował między innymi w polskiej edycji Harvard Business Review, w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, oraz z granicą – w BNA Bloomberg, PrivacyTracker czy DataGuidance. Razem z Anną Kobylańską, jest współautorem rozdziału w książce poświęconej polskim regulacjom ochrony danych osobowych „The Law Reviews: the Privacy, Data Protection and Cybersecurity”. Był wielokrotnie cytowany przez profesjonalną prasę w Polsce i za granicą, w tym przez opiniotwórczy Politico.

W 2016 r. został wyselekcjonowany przez International Association of Privacy Professionals, globalnie działającej organizacji skupiającej profesjonalistów zajmujących się ochroną danych osobowych, jako co-chair IAPP KnowledgeNET Poland. Dziennik Gazeta Prawna wskazał go jako jednego z 30 najlepiej zapowiadających się prawników w Polsce przed 30 rokiem życia.

e. Marcin.Lewoszewski@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Dr Monika Żuraw


Radca Prawny, Partner

Dr Monika Żuraw – radca prawny, zajmuje się prawem własności intelektualnej od prawie 20 lat. Przez 15 lat była związana z jedną z największych kancelarii prawnych w Warszawie, gdzie współtworzyła dział własności intelektualnej.

Monika przez lata obsługiwała wybrane globalne marki, m.in. doradzając w zakresie strategii ochrony ich praw własności intelektualnej oraz prowadząc spory sądowe – cywilne, administracyjne i karne. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów, w tym o międzynarodowych zasięgu, m.in. z zakresu ochrony znaków towarowych, zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, w tym o kształt produktu oraz nieuczciwą reklamę, oraz  z zakresu ochrony wzorów przemysłowych. Jej doświadczenie obejmuje doradztwo prawne dla klientów z wielu branż, m.in. FMCG, paliwowej, finansowej, zabawkowej, samochodowej, farmaceutycznej, sportowej, gier komputerowych.

Monika jest autorką rozprawy doktorskiej, pt. Zakres prawa ochronnego na znak towarowy (treść, naruszenie, wyczerpanie, ograniczenia), na podstawie której w 2010 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych, Jest również absolwentką Wydziału Neofilologii, Instytutu Anglistyki. Jest autorką wielu publikacji z zakresu własności intelektualnej o charakterze naukowym oraz publicystycznym.

Przez wiele lat była pracownikiem naukowym i dydaktycznym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem międzynarodowej organizacji INTA (International Trademark Association), w ramach której uczestniczy w pracach Komisji Brands and Innovation (kadencja 2016-2018 oraz 2018-2020). Została wyróżniona w rankingu LEGAL 500.

e. Monika.Zuraw@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Aneta Posytek


Prawnik

Aneta Posytek – zajmuje się zagadnieniami prawa własności intelektualnej w szczególności praktyką w zakresie prawa autorskiego. Wspiera prawnie produkcje reklamowe i filmowe. Prowadzi obsługę prawną producentów filmowych, reklamowych, agencji aktorskich oraz indywidualnych twórców.

W produkcjach reklamowych reprezentuje klientów w negocjacjach warunków umów w zakresie zarządzania prawami (negocjacje z podmiotami m.in. z sektora finansowego / telekomunikacyjnego), przegotowuje na bieżąco umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne, umowy agencyjne. W produkcjach fabularnych (wysokobudżetowe koprodukcje międzynarodowe) zajmuje się obsługą z zakresu umów.

Doradza w sprawach związanych z transferem oraz ochroną praw własności intelektualnej.

Studiowała na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

e. Aneta.Posytek@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Aneta Miśkowiec


Prawnik

Aneta Miśkowiec – jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przed dołączeniem do Kancelarii Kobylańska & Lewoszewski pracowała w międzynarodowej kancelarii prawniczej.

Aneta wspiera zespół Kancelarii w praktyce ochrony danych osobowych oraz własności intelektualnej. W ramach wdrożenia obowiązków wynikających z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Aneta wspomagała klientów z sektora bankowego, farmaceutycznego i medialnego.

Jest autorką artykułów z zakresu ochrony danych osobowych publikowanych w Dzienniku Gazecie Prawnej, Miesięczniku Ubezpieczeniowym oraz współautorką notek publikowanych przez Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji.

Aneta obroniła pracę magisterską z tematyki ochrony danych osobowych pod tytułem „Ocena skutków dla ochrony danych” oraz zajęła II miejsce w VII edycji konkursu na esej dla studentów, organizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

e. Aneta.Miskowiec@klattorneys.pl
t. 22 25 34567


Maja Karczewska


Prawnik

Maja Karczewska – jest aplikantką adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Główne obszary jej zainteresowań obejmują prawo mediów i reklamy oraz prawo własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego. Zajmuje się ponadto obsługą prawną w zakresie ochrony danych osobowych.

Jest absolwentką studiów na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończyła z wyróżnieniem (temat pracy magisterskiej: „Granice swobody wypowiedzi artystycznej”). Była także kursantką Centrum Prawa Amerykańskiego stanowiącego wspólną inicjatywę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Levin College of Law (University of Florida), jak również szkoły własności intelektualnej organizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków Intellectual Property Law Summer School 2017).

Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim (C1).

e. Maja.Karczewska@klattorneys.pl
t. 22 25 34567

Nasz cel.


Wyspecjalizowana kancelaria, której celem jest zapewnienie wsparcia naszym klientom w ochronie ich dóbr niematerialnych oraz rozwijaniu biznesu opartego na nowych technologiach i danych.

Nasza misja.


Zapewnianie pełnego, specjalistycznego wsparcia w kluczowych problemach naszych klientów – jesteśmy nieustannie blisko nich, dostarczając najbardziej precyzyjnych, jasnych i nastawionych na realizowanie ich planów biznesowych porad prawnych.

Kancelaria Prawnicza.


Kontakt