W związku z opublikowaniem przez GIODO propozycji wykazu rodzajów przetwarzania (dokument dostępny jest pod adresem: https://giodo.gov.pl/pl/1520281/10430), dla których wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, przygotowaliśmy tłumaczenie ww. wykazu na język angielski.

Link do tłumaczenia: http://www.klattorneys.pl/wp-content/uploads/2018/04/Mandatory-DPIA-Poland-klattorneys.pl_.pdf